Hệ giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Hệ thống giáo dục Bạch Dương không ngừng phấn đấu trở thành trường Hội nhập Quốc tế – học sinh được vun đắp những năng lực nền tảng để thích nghi và hội nhập, trở thành công dân toàn cầu.

Sứ mệnh
  • Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên tâm huyết.
  • Tạo một môi trường mở, khuyến khích sự sáng tạo, năng lực tư duy, hoạt động tự chủ của học sinh.
  • Giúp học sinh hoàn thiện và phát triển, có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống.
atom
atom Giá trị cốt lõi
  • Tự tin
  • Chủ động
  • Quyết đoán
ảnh 1
ảnh 2
ảnh 3
ảnh 4
ảnh 5
ảnh 6
messager [#177] Created with Sketch.
0.08958 sec| 2385.18 kb