THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 – 2023

I: Hướng dẫn tuyển sinh.

II: Quy trình tuyển sinh.

III: Chương trình song bằng Cambridge.

IV: Chương trình chất lượng cao.

V: Sự kiện năm học 2021-2022.

VI: Thực đơn.