Hệ thống giáo dục Bạch Dương đã triển khai dịch vụ trông ngoài giờ giúp phụ huynh yên tâm khi muốn gửi con muộn. 

Trông muộn (sau 17 giờ) 50,000đ/h Thu theo thực tế số ngày trong tháng.

Chi tiết về dịch vụ trông ngoài giờ học, vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh của Hệ thống giáo dục Bạch Dương.

Liên hệ Hotline: 0929.722.463.
Email: tuyensinhbachduong@bdas.edu.vn