Dự án “Nước” cho học sinh Mầm non Bạch Dương

Chỉ là những trò chơi nhưng các cô giáo đã khéo léo tạo nhiều cơ hội cho các bạn nhỏ được va chạm với thực tế để từ đó tích lũy những kinh nghiệm sống, từng bước cải thiện các kỹ năng, nhất là khả năng thích ứng và tự bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh. Trong dự án ” Nước”, các bạn lớp Alvin đã có một chuỗi các hoạt động kỹ năng sống liên quan đến chủ đề của dự án. Sau khi tìm hiểu các trạng thái chìm nổi khác nhau của các sự vật, các con đã có buổi thử nghiệm với các công cụ gần gũi với các con hằng ngày. Những chiếc can, thùng xốp, bình nước.. được biến thành những chiếc “Phao cứu sinh”. Bể bơi biến thành dòng sông và bè chuối được các con ví như những chiếc phi thuyền đang thử thách sự chinh phục của những chiến binh dũng cảm.

Dưới đây là những hình ảnh của các con khi được trải nghiệm dự án: